VŽDY ČERSTVÉ NOVÉ ZPRÁVY

Městský úřad Strmilov oznamuje:


 V době od 13. 5. do 15. 05. 2016 proběhne v České Olešné sběr objemného komunálního odpadu z domácností.

 

Sběrná místa – na návsi před prodejnou Jednota u kontejnerů a na plácku u Horního rybníka. Místa budou označena.

 

Odpad jako je papír, hadry, plasty, dřevo se bude dávat na hromady. Stejně tak i vyřazené elektrické spotřebiče. Mohou se zde odložit i pneumatiky, ne však velké od nákladních aut a traktorů.

 

Poté bude odpad roztříděn a převezen do sběrného dvora ve Strmilově.

 

  • Městský úřad Strmilov uskuteční v úterý 22. 03. 2016 od 15.30 – 16.00 hod. v prodejně Jednota v České Olešné výběr poplatku za komunální odpad pro rok 2016.

 

Kotlíkové dotace - informace Krajského úřadu Jihočeského kraje


Informace

Pravidla dotačního programu

Postup pro vyplnění  dotační žádosti

-Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva------

Výstava betlémů -  POPIS ZDE


Adventní koncert - POPIS ZDEBetlémské světlo a živý betlém - POPIS ZDETříkrálový koncert - POPIS ZDE
-----

PRODEJ RYB


Prodej vánočních ryb se uskuteční v České Olešné před zámkem

v úterý 22.12.2015 od 13:00hod do 16:00hod. -----

-----

------

------ 

 

 

------

 

------ 

Zn.:   51/12/2014

 

Vyř.: Krátký

 

Dat.: 5.12.2014

 

 

 

     Rada města Strmilov dne 4.12.2014 usnesením k bodu č. 14 schvaluje zásady pro vydávání ročních známek na popelnice takto:

 

1/  Domácnosti do 4 osob obdrží jednu známku

 

2/  Domácnosti od 5 osob výše obdrží na požádání dvě známky

 

3/  Dvě rodiny v jednom domě ( bytě) obdrží na požádání dvě známky – ale

     rodina jsou minimálně dva členové

 

Větší počet vydaných známek zdražuje náklady na komunální odpad a nevede domácnosti ke třídění a snižování odpadu v popelnicích.

 

 

 

 

                                                                                    Jaromír Krátký

                                                                                    Starosta města

 

------ 

ŽAS, Skaut a Kulturní komise města Strmilov Vás zvou na „PŘEDÁVÁNÍ  BETLÉMSKÉHO  SVĚTLA  a  ŽIVÝ  BETLÉM  a to v sobotu 20. prosince 2014 před budovou městského úřadu ve Strmilově od 18,00 hodin.

Hostem večera bude páter Jiří Špiřík.

Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy k živému betlému a podívat se na výstavu betlémů uvnitř budovy.

 

----- 

Iveta Sýkorová uskuteční Vánoční prodej ryb :

pondělí 22.12.2014 před zámkem v České Olešné od 13:00 do 16:00

v úterý 23.12.2014 ve Strmilově na sádkách v hospodě ve mlejně od 10:00 do 16:00

 

Cena :

kapr, amur 65,-/kg----

Sběrný dvůr Strmilov a sběr plastů o Vánocích
Sběrný dvůr bude ve čtvrtek 25. 12. 2014 a 01. 01. 2015 uzavřen.
Sběrný dvůr bude otevřen v pátek 02. 01. 2014 od 13.00 do 17.00
hod.
Sběr plastů se uskuteční v pátek 02. 01. 2015 v dopoledních
hodinách.

 

---- 

Úřední hodiny MěÚ Strmilov o Vánocích
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme do 19. 12. 2014.
Od 22. 12. 2014 bude hotovostní pokladna uzavřena.
Po tomto datu bude možno uskutečnit platby pouze převodem na bankovní
účet vedený u ČS a.s., pobočka Jindřichův Hradec, č. ú. 600 432 309/0800.
Od 23. 12. 2014 do 31. 12. 2014 kanceláře Městského úřadu
uzavřeny.


--

 

POZOR - DŮLEŽITÉ - POZOR

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje připravuje projekt, jehož cílem je pořízení domácích kompostérů pro členské obce a města – a to je i Strmilov. Cílem je snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu, hlavně trávy a listí v popelnicích a na černých skládkách.

 

Svaz by kompostéry o objemu asi 1 m3 pořídil, předal by je obci a ta by je dále předávala domácnostem asi za 1/10 ceny, to je do 200,- Kč za kompostér.

 

Vyzýváme všechny domácnosti ze Strmilova i místních částí, které mají o kompostéry zájem a to jak trvale bydlící, tak rekreační, aby svůj zájem o kompostér nahlásily na městském úřadu Strmilov do středy 11. září 2013. Podmínkou však je aby domácnost měla zaplacen poplatek za popelnici na rok 2013.


--

Výlov rybníka ŠEJB

Obnova rybníka Šejb byla provedena za pomoci dotace a to koncem roku 2007. Katastrální plocha rybníka je 19,28ha, vodní plocha je cca 18ha. Po kolaudaci stavby roku 2007 byl rybník nasazen různými druhy ryb. Na jaře roku 2013 byl proveden PRVNÍ výlov těchto ryb. Některé ryby dosahovali úctihodných rozměrů a váhy. Zvláštností rybníka byl jeden jeseter. Největší rybou byl tolstolobik, který vážil až 14kg,další ryby,které jste zde mohli zhlédnout byl kapr šupinatý i lisí,amur,lín, bělice z dravce to byla štika,candát,okoun.

ODKAZ NA FOTOGALERII -- ZDE --

--

Poslední týden - Duben 2013

Nás na vždy opustila chlouba naší obce - zřícenina Tumaperk.

Odkaz na fotografie - zde

--

Dne 20. února 2013

se konala 34 schůze rady města v zasedací místnosti městského úřadu ve Strmilově kam byli přizváni zástupci osadního výboru a členové výboru SDH Česká Olešná.

Rada zde rozhodla , že obě organizace budou užívat objekt hasičárny ( Společenského centra ) společně.

Dále se jednalo o vybudování soc. zařízení uvnitř objektu  a zastřešení laviček .

Sociální zařízení by bylo přes den otevřené , a  o jeho úklid se bude starat zaměstnanec úřadu města Strmilov.

Při pořádání akcí se o úklid záchodů bude starat pořadatel akce.

Prioritu budou mít veřejné akce pořádané hasiči. Např. pouťová zábava, hasičská soutěž, atd.

OV - by zde uspořádal setkání s občany , stavění a kácení máje , sportovní turnaje.

Společně s knihovnou bychom uspořádali Dětský den a další akce spojené s dětmi.

Doufejme, že toto zásadní rozhodnutí rady města přispějě k znovuoživení kulturního dění v České Olešné.

--

Na základě četných stížností občanů obce na kvalitu pitné vody , zvláště po rozmrznutí terénu okolo prameniště začala firma p.Nezdary opravovat meliorační kanály v okolí studně , aby se co nejvíce povrchové vody odvedlo z okolí pramene .

Doufáme , že se tímto zásahem zase trochu kvalita vody zlepší.

Ještě by bylo dobré, kdyby ZD Popelín okolní pole částečně zatravnilo a začalo dodržovat ochranná pásma , kde je zakázána aplikace hnojiv a chemických látek. Byli bychom jim za tento vstřícný krok vděční.

--

Nová knihovnice p. Vladimíra Kučerová počítá se zapojením dětí do knihovnické činnosti a změní se kompletně knižní fond . Kde se také zaměří na dětské tituly.

--

Městským úřadem Strmilov byla vydána obecně závazná vyhláška kterou se stanovuje , pokud dojde k přerušení dodávky pitné vody v obci , tak bude do 8. hodin od poruchy zajištěn náhradní zdroj pitné vody a to na návsi před obchodem.

Tam bude zbudován havarijní hydrant.

--

Na základě rozhodnutí odboru životního prostředí  Městského úřadu v Jindř. Hradci byla provedena čerpací zkouška vydatnosti pramene pitné vody  s výsledkem 30 m3 vody za 24 hodin.

Což plně dostačuje průměrnému dennímu odběru v obci  20 m3 za den. 

--

Sečení trávy na návsi , okolo hřiště ,potoka a parčíky zajišťuje Michaela Sýkorová speciálním traktůrkem na sečení trávy. 

Zvýšila se četnost a kvalita sečení.

 --


Nejnovější zpráva o požáru na Voňavce obrazem.Po kliknutí na obrázek budete přesměrováni do alba o požáru na Voňavce dne 2.4.2011.

oheň na Voňavce (originál)

FOTOGRAFIE POŘÍDILI : TOMÁŠ LUKŠ A KAREL URBAN

-- 

- Záměr firmy JUWI s.r.o. o postavení větrných elektráren okolo naší obce.

Na zasedání zastupitelstva 3.3 2011 byla předložena možnost  výstavby VE v okolí naší obce. Zde Vám obratem přinášíme předběžné informace o návrhu firmy JUWI s.r.o. a jejich pravidelných výhod, například pro naší obec po realizaci projektu.

KLIKNI  : NÁVRH VE - FIRMA JUWI s.r.o.

 

--

- Nabídka služeb občanům i podnikatelům od městského úřadu - zde -Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist