Zápis  z veřejné schůze občanů České Olešné

 

Místo konání:                         Česká Olešná (hasičská zbrojnice)

Datum konání:                       9.12.2010

Přítomni:                                viz presenční listina

Host:                                                Jaromír Krátký, starosta Strmilova

 

Program schůze:

 1. Seznámení občanů České Olešné s institutem osadního výboru
 2. Návrh kandidátů do osadního výboru České Olešné
 3. Schválení návrhu kandidátů osadního výboru České Olešné
 4. Náměty občanů k projednání v zastupitelstvu
 5.  

 

 

1)    seznámení občanů České Olešné s institutem osadního výboru:

 

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena zákonem č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení. Rozsah jejich působnosti i složení řeší § 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120, zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117, zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Osadní nebo místní výbor je podle § 121 zákona o obcích oprávněn:

 • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
 • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

 

2)    Návrh kandidátů do osadního výboru v České Olešné (dále jen Osadního výboru)

Na veřejné schůzi občanů České Olešné byl vyjádřen souhlas se zřízením osadního výboru a  bylo navrženo těchto 7 členů:

Dušan Urban

Jaroslava Janůtková

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Jiří Hronek

Lukáš Kubů

Tomáš Lukš

Martin Vlásek ml.

 

 

3)    Schválení návrhu kandidátů do Osadního  výboru občany České Olešné

Na veřejné schůzi občanů byl vyjádřen jednoznačný souhlas s navrhovanými členy do osadního výboru. Veřejná schůze občanů dále souhlasí se sedmičlenným osadním výborem, který bude rovnoměrně reprezentovat zájmy všech občanů obce.

 

4) Náměty občanů k projednání v Zastupitelstvu obce Strmilov

Na veřejné schůzi občanů byly diskutovány některé náměty, které jsou tímto předkládány k projednání v zastupitelstvu. Jedná se o:

 • Přehodnocení údržby cest v zimním období od ZD Popelín. Občané si

stěžují  na pozdní prohrnování sněhu a s tím spojený problém se v čas

dostat do práce. Požaduji oslovit jiné firmy na údržbu komunikací

v České Olešné a tím zajištění včasné údržby.

 

 • Zajištění kontejneru na odpad na jarní a podzimní úklid - v okolí

obce vznikají černé skládky.

 

 • Úpravu příjezdové cesty k domu č.p. 102, z části opraveno štěrkovou sutí – při dešti vznikají výmoly.

 

 • Opravu / rekonstrukci příjezdové cesty před bytovými jednotkami č.p. 105 – 107, která nebyla doposud opravena po realizaci vodovodu p. Nezdarou v r. 2009. bylo slíbeno, že oprava bude provedena v r. 2010. Dosud se tak nestalo.

 

 • Odstranění nefunkčního rozhlasu mezi domy č.p. 101 až 105.

 

 • Objasnění nákladů za odběr vody pro místní část Česká Olešná za rok 2010 (jaké opravy byly provedeny, jaká byla spotřeba vody apod.).

 

 • U bytové jednotky č.p. 105 zjistit vlastníka pozemku – příjezdová cesta ke garážím  není v zimě udržovaná – je nutné spojit se s vlastníkem a zajistit údržbu – starosta odmítá udržovat – občané mají problém dostat se autem ke garážím.

 

Dále by občané chtěli být informováni o jaké dotace obec žádá, jaké dotace obec získala a proč nevyužívá všechny možné dotační programy.

 

 

V České Olešné dne 9.12.2010

 

Zapsala:                                                                     Jaroslava Janůtková

 

 

Za přípravný osadní výbor:                                       Dušan Urban

 


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist