ZÁPIS

Z VEŘEJNÉ SCHŮZE OBČANŮ MÍSTNÍ ČÁSTI ČESKÁ OLEŠNÁ  KONANÉ DNE 7.11.2010 V ČESKÉ OLEŠNÉ

 

Z veřejné schůze občanů České Olešné vzešel požadavek na zřízení osadního výboru Zastupitelstva města Strmilov v místní části Česká Olešná .(dle § 120,zákona č.128/2000 Sb. o obcích).

Důvodem je skutečnost ,že Česká Olešná nemá žádného zástupce v Obecním zastupitelstvu a občané mají zájem se spolupodílet na řešení problémů,které se jich bezprostředně dotýkají.

Na veřejné schůzi byli tajným hlasováním zvoleni tito členové osadního výboru:

Hronek J. , Vlásek M. ml. , Urban D. , Janůtková J. , Mašek P. ,Lukš T.  , Kubů L.

Z těchto zástupců byl veřejným hlasováním zvolen a obecnímu zastupitelstvu ke zvolení za předsedu osadního výboru navržen

pan Dušan Urban.

 

Příloha : kopie prezenční listiny


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist