Zápis s veřejné schůze občanů a osadního výboru ze dne 21.11.2014

 

 

Přítomni: Hronek, Urban, Sýkora J., Kubů L., Kučerová

 

a 14 občanů České Olešné

 

 

Přítomní byli seznámeni s programem schůze, proběhlo představení a prezentace kandidátů.

Byli navrženi kandidáti         

–                    Kubů Lukáš

–                    Hronek Jiří

–                    Urban Dušan

–                    Sýkora Jan

–                    Kučerová Vladimíra

 Následovala volba kandidátů,  s výsledkem  pro 17 – proti 2. Navržení kandidáti byli tedy zvoleni.

 

Dále proběhla veřejná diskuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České Olešné dne 21.11.2014                               Za OV v České Olešné:


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist