Jaké největší akce se v posledních 4 letech udělaly?

Kompletní rekonstrukce budovy bývalé školy v České Olešné

na 6 bytů - za 6,5 milionu korun – na to dotace 3,3 milionu

Rekonstrukce a přepojení poloviny domů v České Olešné na

vodovod obce z důvodu neřešitelné závadnosti vody ze studní

družstva - za 2 miliony korun

Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků –

celkem za 4.591.000,- Kč, z toho ve Strmilově 2.967.000,- v Č.

Olešné 454.000,- v Palupíně 245.000,- v M. Jeníkově 462.000,-

v Leštině 463.000,-

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve Strmilově a všech

místních částech – celkem za 1.500.000,- Kč

Vybavení ZŠ a MŠ celkem za 2 miliony Kč, z toho dotace

600.000 Kč

Kamerový systém ve Strmilově – 426.000,- Kč

Rekonstrukce bytu v ZŠ Strmilov – 436.000,- Kč

Hřiště na minigolf – 350.000,- Kč – dotace 245.000,-

Územní plán Strmilova včetně místních částí – 300.000,- Kč

– dotace 150.000,-

Příspěvek na vybudování nového tréninkového fotbalového

hřiště 1.000.000,- Kč / zatím proplaceno 700.000,- /

Z největších movitých věcí se pořídilo například:

Nový traktor - za 1.116.000,- Kč

Příkopová sekačka a mulčovač na traktor - za 332.000,- Kč

Tatra s cisternou pro hasiče v hodnotě 250.000,- Kč - zdarma

od armády ČR

Osobní auto VITARA, hlavně pro vožení dělníků do lesa - za

99.000,- Kč

Dodávkové doprovodné auto hasičům - za 124.000,- Kč

Nové boilery a další vybavení do bytového domu čp.3 Strmilov

- za 80.000,- Kč

Dovybavení dětského hřiště ve Strmilově a v České Olešné - za

60.000,- Kč

Projekty na další investiční akce, které jsou nutné hlavně pro

žádosti o dotace, za téměř 2.000.000,- Kč. Jsou to projekty:

Rozšíření kanalizace

Rekonstrukce vodovodů

Výstavba sběrného dvora na tříděné odpady

Zateplení základní a mateřské školy

Kompletní rekonstrukce silnice do Leštiny

Rekonstrukce náměstí za kostelem

Nový chodník v Popelínské ulici

Kompletní rekonstrukce hřbitova (zeleň, zdi, márnice, parkoviště)

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v České Olešné

Oprava lesních cest

Multifunkční hřiště u mateřské školy.


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist