Zápis z jednání Osadního výboru v České Olešné konaném dne 23.11.2014

 

Přítomni: Hronek, Urban, Sýkora J., Kubů L., Kučerová

 

 

Program:            - volba předsedy Osadního výboru v České Olešné

 

                        - projednání návrhů občanů z veřejné schůze ze dne 21.11.2014

 

 

–                    Osadní výbor navrhuje na předsedu Osadního výboru v České Olešné Lukáše Kubů. Výsledek hlasování členů osadního výboru pro 4 – proti 0 – zdržel se 1.

 

–                    Osadní výbor navrhuje zařadit na žádost občanů do rozpočtu vybudování elektrické přípojky k místnímu rezervoáru pitné vody a pořízení elektrického dávkovače dezinfekčních prostředků

–                    Na žádost občanů České Olešné navrhuje osadní výbor osvětlení vzrostlého vánočního stromu před místním obchodem.

–                    Dále občané žádají o zlepšení informovanosti pracující veřejnosti, která nemá možnost slyšet hlášení místního rozhlasu. Proto osadní výbor navrhuje zasílání KAŽDÉHO hlášení veřejného rozhlasu na e-mail obec@ceskaolesna.cz. Tato hlášení budou zveřejněna na webových stránkách www.ceskaolesna.cz.

–                    Osadní výbor navrhuje zařazení do rozpočtu pro rok 2015 finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na dětské, sportovní a kulturní akce konané v České Olešné.

           

 

 

 

 

V České Olešné dne 23.11.2014                               


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist