Ustavující zasedání Zastupitelstva  města  Strmilov,

11.11.2010 kinosál Beseda.

 

Ve čtvrtek 11.11.2010 v 18.hod. se konalo v kinosále Beseda první zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Strmilov. Všichni přítomní občané  jistě očekávali standardní průběh hodný  demokratické společnosti.

Ovšem to, co jsme byli nuceni shlédnout mělo s demokracií a elementární lidskou  slušností pramálo společného. Několik lidí  dokonce během tohoto nechutného „představení“ opustilo sál.      Jestliže se již několik let   vtírá pocit, že Strmilov se vrátil před rok 1989 (v zastupitelstvu se musí hlasovat podle doporučení rady, nebo starosty, diskuse jsou předčasně ukončovány, zastupitelé řídící se vlastním úsudkem a oponenti jsou prohlašováni za  veřejné nepřátele, kritika se netrpí a je považována za kacířský čin),  tak při  závěrečném slovu starosty  Krátkého  na  soudné a svobodomyslné  přítomné, musela nutně   dýchnout  léta padesátá.  To co předvedl ve svém diskusním příspěvku, byla ukázka vrcholné demagogie, za kterou by se nemusel stydět ani  prokurátor  Urválek. Nicméně tato jeho řeč  měla velkou vypovídací hodnotu o charakteru, povaze, smýšlení, politické orientaci a stylu práce pana starosty. Dalo by se říci: nic nového se nenaučil, nic starého nezapomněl.

Přesně takto začínali v padesátých letech  politické procesy: ukázalo se prstem na nepohodlného člověka ze kterého  se udělal nepřítel,  nepravdivě  se obvinil  z čehokoli a za  potlesku    servilního davu (v našem případě nutno říci:  bohužel i zástupců KDU-ČSL, kteří se ve Strmilově počítají ke křesťanům a někteří mají dokonce s padesátými léty osobní zkušenost)  byl tento člověk veřejně  potupen, ponížen a popliván. Tenkrát dále  na základě monstrprocesu postupně zlomen a popraven.

Před volbami, byť komunálními  v malé obci, se politická scéna mění  v kolbiště a je to tak dobře. Toto zápolení politických subjektů má svá pravidla a vždy by se mělo jednat o střet programů, či názorů  na správu věcí veřejných. ODS jako jediná z kandidujících stran ve Strmilově  si   dala práci,   vypracovala obsáhlý volební program  a v souladu se zákony této země,  jej nabídla voličům. Samozřejmě, že součástí programu byla i kritika práce stávajícího  vedení obce a starosty, což je v demokratické společnosti naprosto regulérní postup. Není naší chybou, že to někteří lidé nemohou, nebo nechtějí pochopit. Možné ale je, že to dobře vědí, jen to nechtějí za žádnou cenu připustit, protože se jim to jaksi  „hodí do krámu“! Vlastních invencí nemajíce uchylují se  k negaci vykonané práce či nabízeného programu svého politického soupeře.Volební kampaň končí prvním dnem voleb.

To, co zaznělo na ustavujícím zasedání OZ z úst  starosty Krátkého na adresu ODS,  nebyla  rétorika  volební kampaně. Nebyla  to ani opožděná nabídka vize na správu obce. To byl výlev nenávisti, zlosti  a pomstychtivosti.To bylo nechutné, soukromé  vyřizování účtů, ukřivděného, mstivého člověka. Proto není možné toto vystoupení  přejít shovívavým mlčením. Víme,že si člověk replikou moc nepomůže, ovšem když se napadení a pomluva  nechá bez  odezvy,  bere se časem za  pravdu.

 

Mimo jiného jsme se dozvěděli:

 

1. ….že, jsme zhrzeni ze ztráty moci.

Musíme  pana starostu zklamat. Nikdy jsme při výkonu funkce starosty a  místostarosty neměli pocit moci. Vždy jsme tuto práci chápali jako službu obci a jejím obyvatelům.

 

2…..jak si vůbec lidi jako   paní Běhounková a pan Adam mohou dovolit  kritizovat někoho dalšího ze Strmilova…..  (rozuměj: mne , vašnostu pana starostu,  pana Krátkého)

Odpovídáme: samozřejmě  můžeme, pane starosto, můžeme. Pan Adam a paní Běhounková   umí totiž  docela dobře posoudit vlastním rozumem, podepřeným zkušenostmi z výkonu funkcí  starosty a místostarosty,  vaše konání. Dokonce bez toho, že by navštěvovali společenské „akce ve městě“. Ostatně nevíme, co bychom se na těchto akcích mohli dozvědět např. o nekonečném čekání na dotace, zadlužování obce, rozprodeje  obecního majetku, či důvodu  náhlého zpětného zdražení vodného o 100%.

Co je myšleno slovy „ jak si vůbec lidi jako Běhounková, Adam…“ a dle jakých kritérií pan starosta občany klasifikuje,  těžko tušit. Lze mu jen připomenout, že v této zemi platí: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“

 

3.  ….scházíme se u někoho z nás doma, nebo potají v rohu hospody…..

Jak zjišťuje  starosta  města kdo, kam a kdy  chodí, či  na které akce  nechodí, jsme se z jeho úst nedozvěděli.

Rozhodně to, že jsme   bedlivě sledováni  považujeme za hrubý a neoprávněný zásah do našeho soukromého života. Toto chování pana starosty  je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je  nedílnou součástí Ústavy ČR.

Fízlování, nařizování, vyhrožování, zastrašování to je jeho styl. Odpovědět na dopis či  konkrétní dotaz nikoliv.

 

Pan Krátký by si  měl uvědomit, že se píše rok 2010 a že je  starostou obce, nikoli všemocným  předsedou Národního výboru, jako v roce 1989. Totalitní režim v České republice  definitivně skončil v roce 1990. Žijeme ve svobodné zemi, kde občané mají právo  podílet se na správě věcí veřejných. Pokud není schopen  přijímat  kritická slova  na  způsob výkonu  své funkce a bere je jako útok na svoji osobu, neměl by chtít tuto funkci vykonávat.

 

Dagmar Běhounková

Vladimír Adam

 

 

Přítomným Strmilovským tleskajícím  křesťanům děkujeme za školu života.  Nikdy jsme nemohli uvěřit  tomu, že stejní  lidé, kteří na Květnou neděli v Jeruzalémě volali Hosana,   mohli na Velký pátek řvát ukřižuj.

Jak vidět, je to možné.

 

Kdo máš uši k slyšení slyš…….

 


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist