které se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Strmilov ve čtvrtek 3.3.2011  od 18,30 hodin

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
 4. Kontrola usnesení z minulého 3. zasedání zastupitelstva
 5. Sběrný dvůr Strmilov – vystoupení zástupce firmy, která sehnala dotaci (současný stav a další postup)
 6. Rozšíření kanalizace Strmilov – vystoupení zástupce firmy, která shání dotaci (dosavadní činnost, současný stav a další postup)
 7. Odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva
 8. Zpráva o činnosti rady města – 3. a 4. schůze rady
 9. Volba osadního výboru Palupín
 10. Volba členů Finančního výboru
 11. Schválení použití odpisů ZŠ a MŠ Strmilov za rok 2011
 12. Výroční zpráva města Strmilov a Zpráva k výsledkům finančních kontrol
 13. Protipovodňová opatření v povodí Nežárky
 14. Větrné elektrárny – nabídky firmy JUWI
 15. Možnosti rozpočtu vzhledem k potřebám v roce 2011
 16. Další informace starosty o dění ve městě
 17. Diskuse
 18. Závěr

Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist