Městský úřad Strmilov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strmilov, svolaného dosavadním starostou města Jaromírem Krátkým v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Město Strmilov – kinosál ve Studenské ulici

Doba konání: 11.listopadu 2010 od 18,00 hodin

Navržený program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty, místostarosty a členů rady
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
  6. volba tří členů rady
 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 7. Diskuse
 8. Před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva bude zkontrolováno, zda má každý zvolený člen zastupitelstva OSVĚDČENÍ o zvolení členem (členkou) zastupitelstva města Strmilov, vydané MěÚ Jindřichův Hradec.


Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist