Dne 7.12.2012

-jsme byli informováni o dopise (ze strany zástupců SDH Č.Olešná ), který byl adresován starostovi obce, ve kterém opět SDH nesouhlasí s vybudováním sociálního zařízení uvnitř budovy hasičárny.Toto sociální zařízení chtějí mít mimo budovu SDH.

Záměr vnitřního sociálního zařízení byl schválen dne 11.7.2012 na společné schůzi rady v naší obci za přítomnosti členů OV a SDH Č. Olešná , jak už jsme dříve informovali. A proto považujeme tento dopis za neopodstatněný.


Dne 11.7.2012

proběhlo zasedání rady města , přímo v naší obci v bývalé hasičárně , kam byli přizváni zástupci SDH a členové Osadního výboru v České Olešné.

Na programu bylo společné jednání na rekonstrukci a využití hasičské zbrojnice s cílem vytvoření víceúčelového společenského centra v obci.

Po delším jednání jsme se shodli na výstavbě sociálního zařízení uvnitř budovy s přístupem i z venkovní strany.

Dále na možném zastřešení laviček vedle hasičské budovy (podle finančních možností MÚ Strmilov).

Bohužel společné užívání prostor občany České Olešné ze strany SDH zatím neprošlo.


1, 

Byla vytýčena a částečně opravena polní cesta od p.Urbana k vodojemu a dále k prameništi pitné vody.

2,

Do strategického plánu rozvoje obce byly zařazeny tyto návrhy :

- zeleň vedle bytového domu č.p. 33( živý plot a jiné) 

- rekonstrukce systému kanalizace  , vybudování ČOV

- z bývalé hasičské zbrojnice vytvořit společenské centrum využitelné pro spolkový život v obci .

( vybudovat sociální zařízení uvnitř v objektu , místo velkých vrat dát vchodové dveře a okno, ze starých dveří vybudovat výdejní okénko , vnitřní dlažby , zateplení stropů , popřípadě nové vnitřní vybavení + zastřešení venkovních laviček.)

Bohužel pro neustálý odpor SDH zřejmě nebude návrh realizován.


- cestu od p.Urbana okolo vodojemu směrem na Popelín a Bořetín výhledově využít pro šetrný turistický ruch (hyppostezka)

- na nevyužívané části pozemku č.p. 2351 k.ú. Česká Olešná, zřídit komunitní kompostárnu bio odpadů.

Bio odpady zde kompostovat a dále využívat jako ekohnojivo pro potřeby obce, případně prodej zájemcům o bio kompost.

3,

Řeší se spadlý taras potoka okolo domu p. Vondruše. Probíhá komunikace starosty města s Povodím Vltavy - řešení zatím v nedohlednu.

4,

Na základě stížností občanů byla odstraněna pracovníky města černá skládka listí a trávy u potoka.( Bývalá mycí rampa).

Zde byla umístněna cedule SKLÁDKA ZAKÁZÁNA.

5, 

Je naplánováno doupravit dětské hřiště (přidat lavičky , douzavřít plotem s brankou pozemek okolo areálu, aby zde nemohli volně pobíhat psi .)

Dále opravit upevnění mapy pro turisty na návsi.

6, 

Začne oprava zarostlé struhy pro odvod dešťové vody proti domu č.p. 88 p. Závodské . Při velkém množství vody přetéká voda přes silnici a zatéká do objektu. Bude potřeba udělat svod vody hned od lesa a vše zatrubnit.

7,

Dále se zahájí částečná oprava zadní části domu č.p. 11 ( kůlna - sklad dřeva za knihovnou ) . 

8,

Projednali jsme využití prostorů a internetu v knihovně.

Nová knihovnice p. Vladimíra Kučerová počítá se zapojení dětí do knihovnické činnosti.

Město přislíbilo zajistit odpovídající podmínky ( upravit stávající prostory knihovny i místnosti před knihovnou - novější nábytek i topení). Část prací už byla provedena.

9,

Internetové stránky OV.

Byly zřízeny oficiální stránky OV Česká Olešná, kde je mnoho zajímavých informací o činnosti OV , ale hlavně o samotné obci a okolí.


 


Na žádost osadního výboru byly odstraněny staré značky s názvem obce a byly vyměněny za nové. Už se za ně nemusíme stydět.Tak už víme ,kde bydlíme.Usmívající se

stará značka :....................... nová značka :

stará značka 1 (originál) nová značka (originál)

dále byly zároveň osazeny po obci i další nové značky :

jiná značka (originál)

- Nově se také buduje šachta u bytovky čp. 105 na uzávěry vody a přípojky . Po vybudování šachty by měl být na této cestě položen nový asfalt. Přibližně v měsíci květnu 2011.

Pár fotografií z místa :

Fotografie0344.jpg (originál)Fotografie0345.jpg (originál)Fotografie0346.jpg (originál)

 

- Na žádost osadního výboru byl osazen nový rozhlas kolem bytovek .Doufáme ,že vše bude dobře slyšet. Po zkouškách bylo všechno vpořádku.

rozhlas (originál)

 

  

- Ve čtvrtek 11.11.2010 v 18.00 hodin

se koná ve Strmilově v kinosále volba nového starosty ,místostarosty a jmenování členů zastupitelstva.

Bylo by dobré ,aby se zúčastnilo co nejvíce občanů z České Olešné.

Chtěli bychom zřídit osadní výbor v České Olešné,  který by byl nápomocen obecnímu  úřadu ve Strmilově .


- 9.11.2010 BYLA ZAHÁJENA VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ. INFORMACE OBRAZEM VE FOTOGALERII.Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist